Khu vực tải Rom

Lưu ý: Vui lòng sao lưu dữ liệu trong máy trước khi up rom để tránh mất dữ liệu đáng tiếc.
Tham khảo hướng dẫn sao lưu dữ liệu và up rom